خوش آمدید

  • به خانواده صمیمی خودتان خوش آمدید.
  • شما جزوی از خانواده بزرگ و صمیمی گروه تحقیقاتی لیمبیکسا خواهیدشد.
  • هدف این خانواده ارتقا سطح زندگی و پیشرفت اعضای خانواده اش در تمام  ابعاد زندگی می باشد.
  • ایمیل و مشخصات صحیح خود را وارد کنید تا تأییدیه ها و بروزرسانی ها را بدون مشکل دریافت نمایید.
  • اگر ایمیلی از گروه تحقیقاتی لیمبیکسا مشاهده نکردید، حتماً پوشه spam و پوشه update را نیز در ایمیلتان چک کنید یا اینکه ممکن است به صورت خودکار یا دستی از طرف سایت عضویت شما فعال گردد.

[userpro template=register]