ماموریت زندگی من

ماموریت زندگی من گسترش آگاهی های موجود در کائنات است

همیشه می دانستم که برای هدفی والا پا به این جهان قشنگ و عادل گذاشتم. هدفی که از بچگی دوست داشتم بهش برسم و اون چیزی نبود جز تاثیر مثبت گذاشتن به افرادی که میخواهند قطره ای از آگاهی های الهی را فرا بگیرند. اما به حدی درگیر باورهای محدودکننده و زندگی شدم که اصل و اساس رو فراموش کردم.

اما بعد از مدتی به لطف الهی دوباره وارد این مسیر زیبا شدم اما میدانستم که برای شروع اول باید از خودم شروع به تغییر کنم نه دیگری.

به سراغ مطالعه رفتم تا از قوانین الهی و کائنات بیشتر سردربیارم. به حدی به مطالعه علوم مختلف پرداختم که دیگر کتابی در حوزه موفقیت و ثروت و … پیدا نکردم. بعد از برهه ای، به سمت قرآن کتاب بی همتای خداوند هدایت شدم که به حدی ساده و روان و با منطق از قوانینش صحبت میکرد که باعث آرامشم شد و فهمیدم این تنها منبع اصلی آموزش من است و خواهد بود.

 

البته فقط خواندن یا گوش کردن کافی نبود و باید اقدامی انجام میشد و آن عمل به الهامات و ایده هام بود که بعد از این عمل و اقدام، کل بنیان زندگیم تغییر کرد و آگاهی ها و نگرش درباره جریان زندگی تغییر کرد و الان زمان آن رسیده تا با همگان به اشتراک بزارم. اگه خواستی درباره اصولی که زندگیم رو تغییر داد بیشتر بدونی، دانلودهای رایگان و محصولات فرکانسیک که خود ،حاصله چندین سال مطالعه و بررسی من هستند رو استفاده کن.

دانلود رایگان محصولات